img
Vzdelávacie zdroje STEAM pre ZŠ Pláštovce

Víťaz

#12

Celkový počet hlasov

990hlasov

Výška finančného príspevku

1000
Príjemca príspevku

ZŠ Plášťovce

Účel použitia príspevku

nákup stavebníc na rozvoj myslenia

O príjemcovi príspevku

Vzdelávacie zdroje STEAM by najefektívnejším dostupným spôsobom mohli poskytnúť žiakom vzdelávanie, ktoré žiakov aj zaujme. Stavebnice sú oblasťou individuálneho rozvoja všetkých žiakov, či už talentovaných, alebo žiakov zaostávajúcich v určitej oblasti . Dokáže rozvíjať praktické zručnosti žiakov v rôznych úrovniach v reálnych životných situáciách , udržiava túžbu a motiváciu učiť sa, povzbudzujú zvedavosť, tvorivosť a kritické myslenie. Učí žiakov bádať, skúmať, experimentovať, porovnávať, pracovať v skupinách.