img
Webové stránky pro lidi se zrakovým postižením

Víťaz

#80

Celkový počet hlasov

77hlasov

Výška finančného príspevku

1000
Príjemca príspevku

Arkadie, o.p.s.

Účel použitia príspevku

Příspěvek bude použit na částečnou úhradu nových webových stránek organizace.

O príjemcovi príspevku

Arkadie, o.p.s. je organizací, která více jak 30 let poskytuje sociální služby osobám se zdravotním postižením, dále zaměstnává více jek 80 osob se zdravotním postižením a velmi malým pracovním potenciálem v chráněných dílnách. Organizace má staré, v současném prostředí málo funkční webové stránky. Navíc je potřeba dostát nové zákonné povinnosti, a to upravit webové stránky tak, aby tyto byly přístupné i osobám se zrakovým postižením. Snahou Arkadie je, aby nové stránky byly moderní, funkční, poutavé, informační a pro uživatele vnímatelné, srozumitelné a stabilní a hlavně přístupnější pro osoby se zdravotním postiženém, které bývají vzhledem ke svému hendikepu často znevýhodněny při práci s internetovými stránkami a mobilními aplikacemi.