img
Za život a zdravie onkologických pacientov

Víťaz

#47

Celkový počet hlasov

140hlasov

Výška finančného príspevku

1000
Príjemca príspevku

POKO Poprad - prim. Mudr. Juraj Beniak

Účel použitia príspevku

V súvislosti so šíriacim sa ochorením Covid- 19 k zakúpeniu germicídnych žiaričov a čističky vzduchu pre pacientov

O príjemcovi príspevku

Príspevok bude pre POKO odd. Poprad pod vedením p. prim. Beniaka na ochranu pacientov, ktorí sú v liečbe chemoterapiou a nemajú imunitu, či značne zníženú. Ochrana zdravia týchto pacientov pomocou uvedených prístrojov je bazálnou podmienkou ich prežitia. Počas liečby na POKO Poprad sa pacienti stávajú akoby súčasťou spoločenstva, ktoré spolu znáša starosti, bolesti, extrémny stres a obavy z liečby a budúcnosti poznamenané nielen ťažkým ochorením, ale aj ekonomickými dopadmi na celú rodinu. Pre svoje postoje a prístup k pacientom sú lekári a sestričky pod vedením pána primára MUDr. Beniaka pre mňa vzorom a prototypom excelentného oddelenia oddaného svojej práci a pacientom a zasluhujú si túto pomoc a podporu pre svoju nesmierne náročnú prácu.