img
Záchrana pôvodných a zabudnutých odrôd rastlín

Víťaz

#16

Celkový počet hlasov

536hlasov

Výška finančného príspevku

1000
Príjemca príspevku

Genofond Gemera

Účel použitia príspevku

Nákup pracovných nástrojov na skvalitnenie ovocinárskych prác pri ošetrovaní vybraných ovocných druhov.

O príjemcovi príspevku

Občianske združenie genofond Gemera je združenie, ktorého hlavným zámerom je podieľať sa na vytváraní podmienok pre záchranu kultúrnych hodnôt v oblasti biodiverzity ovocných a okrasných drevín. Tejto činnosti sa členovia združenia venujú už od roku 2005. Dnes je všeobecne známe, že práve staré a krajové odrody a lokálne ekotypy predstavujú najhodnotnejšiu súčasť genetickej diverzity. Venuje sa monitoringu a sústredeniu geneticky významných foriem z krajových odrôd v oblasti Gemera najmä drieňov. Drieň obyčajný (cornus mas) je zabudnuté ovocie, ktorého plody sú bohaté na vysoký obsah vitamínov, a to hlavne vitamínu C. Plody drieňa obyčajného majú množstvo liečivých a pozitívnych účinkov na ľudské telo. Toto sú hlavné dôvody, prečo občianske združenie venuje najväčšiu pozornosť tejto rastline.