img
Zamesnenecký grant

Víťaz

#54

Celkový počet hlasov

201hlasov

Výška finančného príspevku

1000
Príjemca príspevku

Nina Gubalová

Účel použitia príspevku

Intenzívna neurorehabilitácia v Hendi-Centre

O príjemcovi príspevku

Ninka je šikovné, usmievavé dieťa s veľkým elánom do života ale s diagnózou SMA 2. typu. Časté a intenzívne rehabilitácie jej pomáhajú udržiavať zdravotný stav a napredovať,. Nakoľko sú tieto rehabilitačné pobyty finančne nákladné z rodinného rozpočtu si to nemôže dovoliť.