img
Zásahová výstroj pro hasiče

Víťaz

#54

Celkový počet hlasov

260hlasov

Výška finančného príspevku

1000
Príjemca príspevku

Jednotka sboru dobrovolných hasičů Hudlice

Účel použitia príspevku

Případný příspěvek bude použit pro nákup 6ks zásahových přileb pro technické zásahy.

O príjemcovi príspevku

Technické zásahy dnes tvoří drtivou většinu výjezdů jednotek požární ochrany. Mezi technické zásahy patří například odstranění nebezpečných stavů, záchrana osob, likvidace bodavého hmyzu, asistence dalším složkám IZS nebo vyprošťovací práce u dopravních nehod. Ve všech těchto situacích přijdou ke slovu speciální ochranné pomůcky, které zasahujícím hasičům ulehčí práci a poskytnou lepší ochranu.