img
Zavedenie medicínskej inovácie – chirurg. techniky

Víťaz

#9

Celkový počet hlasov

641hlasov

Výška finančného príspevku

1000
Príjemca príspevku

Vladimír Balik, MUDr., PhD.

Účel použitia príspevku

Zavedenie medicínskej inovácie - chirurgickej techniky priamej duroplastiky defektu lebkovej spodiny

O príjemcovi príspevku

Zavedenie medicínskej inovácie (chirurgickej techniky) rekonštrukcie defektu lebkovej spodiny v oblasti tureckého sedla po endoskopických transnazálnych operáciach technikou priamej duroplastiky, ktorá má za cieľ znížiť riziko pooperačnej likvorey a následných komplikácií (neuroinfekcie), čo v konečnom dôsledku vedie k zlepšeniu kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Výskyt nazálnej likvorey po transnazálnych operáciach sa pohybuje od 0,5 % do 15,0 % [Shiley et al., 2003; Hannan et al., 2020]. Napriek tomu, že existuje viacero techník ošetrenia defektu lebkovej spodiny (použitie abdominálneho tuku, fibrínového lepidla, resekovaného nazálneho septa či arteficiálnej náhrady tvrdej pleny a spodiny tureckého sedla) [Cappabianca et al., 2010], žiadna z nich nevyužíva metódu priamej duroplastiky. Technika priamej duroplastiky vyžaduje extrémnu precíznosť, tréning a špeciálne inštrumentárium, čo vedie k tomu, že táto technika je preferovaná len v niektorých krajinách sveta, pričom lídrom v tomto smere je japonská neurochirurgická škola. Ide o techniku, kde defekt tvrdej pleny v oblasti spodiny tureckého sedla je ošetrený priamou sutúrou buď pomocou arteficiálnej náhrady tvrdej pleny alebo pomocou fasciae latae. Jej jedinečnosť spočíva v tom, ze vďaka priamej sutúre je možné dosiahnuť vodotesné uzavretie defektu, a tak predísť jednej z najčastejších komplikácií týchto operácii, ktorou je nazálna likvorea. Pooperačná likvorea vedie k zvýšenej morbidite (riziko neuroinfekcie) a mortalite pacientov, a predlžuje dĺžku ich hospitalizácie v nemocnici [Centeno et al., 2020; Vimawala et al., 2020]. Technická náročnosť tejto techniky spočíva v tom, že prišitie náhrady tvrdej pleny k okrajom defektu veľkosti 1 - 1,5 cm je realizované cez extrémne dlhý (cca 10 - 15 cm) a súčasne extrémne úzky (odpovedajúci veľkosti nosovej dierky - priemer 0,5 cm) transnazálny koridor. Technickú obtiažnosť podčiarkuje skutočnosť, že celý výkon sa realizuje v tesnej blízkosti významných intrakraniálnych štruktúr, ako sú arteriae carotis internae či nervi optici. Stručný opis realizácie Štúdium uvedenej chirurgickej techniky by bolo realizované formou 3 - mesačného študijného pobytu pod vedením Prof. Takeo Gotoa na pracovisku, ktoré má s touto technikou bohaté skúsenosti. Ide o Department of Neurosurgery, Osaka City University, 〒545-8585 1-4-3 Asahi-machi, Abeno-ku, Osaka-City, Osaka, Japan, Tel.: +81-6-6645-3846, Email:neurosurgery@med.osaka-cu.ac.jp, http://www.med.osaka-cu.ac.jp/Neurosurg/, ktoré bolo založené v roku 1968 a je jedným z najstarších neurochirurgických pracovísk v Japonsku. Od svojho vzniku patrí medzi popredné svetové pracoviská najmä v oblasti chirurgie lebečnej bázy (vrátane endoskopických operácií) a chirurgie chrbtice. Klinicky pracovisko poskytuje expertízu v rôznych oblastiach neurochirurgie vrátane mozgových nádorov, spinálnej chirurgie, cievnych mozgových príhod, chirurgickej liečby epilepsie, endovaskulárnej liečby, stereotaktickej rádioterapie a najmä chirurgie lebečnej spodiny. Hlavným zameraním tohto renomovaného pracoviska je vykonávanie najbezpečnejších a najspoľahlivejších chirurgických zákrokov, aké sú možné pre pacientov v akomkoľvek veku. Na tento účel slúžia špičkové diagnostické technológie s rozsiahlym využitím informačných technológií. Okrem CT a 3-teslovej magnetickej rezonancie využívajú PET CT, magnetoencefalografiu, 3-D rotačnú digitálnu angiografiu a 24-hodinové kontinuálne monitorovanie elektroencefalogramu. Vo vedeckej oblasti realizujú rôzne výskumné projekty ako sú funkčné zobrazovania mozgu, magnetoencefalografia či zavádzanie nových chirurgických stratégií vrátane endoskopických operačných techník do klinickej praxe [Shimohonji et al., 2021] a vývoj nových modalít chemoterapie pre zhubné nádory mozgu. Týždenne sa na tomto pracovisku realizujú v priemere 2 - 3 transnazálne operácie, pri ktorých sa uplatňuje technika priamej duroplastiky. Z toho vyplýva, že celkový počet operácií slúžiaci na štúdium uvedenej techniky by mal presiahnuť 30 prípadov/3 mesiace. Ako vedľajší prínos uvedeného študijného pobytu je nadviazanie spolupráce s renomovaným japonským neurochirurgickým pracoviskom a našou nemocnicou Michalovce. Začiatok projektu: september/oktober 2022. Koniec projektu: november/december 2022.