img
Zdravá klíma pre nadané deti

Víťaz

#48

Celkový počet hlasov

134hlasov

Výška finančného príspevku

1000
Príjemca príspevku

Základná škola Okružná 17, Michalovce

Účel použitia príspevku

Zriadenie ventilačnej jednotky / miniklimatizácie v triede pre nadané deti

O príjemcovi príspevku

V Základnej škole Okružná 17, Michalovce, je trieda pre nadané deti 5.D umiestnená v stiesnených priestoroch, pod strechou, s oknami smerovanými na juhozápad. V horúcich jarných mesiacoch je v triede nevydržateľne horúco. Vetranie zhoršuje situáciu, keďže zvonku prúdi horúci vzduch. Situáciu by vyriešila klimatizačná jednotka, ktorá by ochladila vzduch v miestnosti na prijateľnú teplotu, vyhovujúcu vzdelávaniu detí.