img
Zlepenie podminok pre psíkov a návštevníkov útulku

Víťaz

#51

Celkový počet hlasov

248hlasov

Výška finančného príspevku

1000
Príjemca príspevku

Útulok šťastný psík

Účel použitia príspevku

Zlepšnie exterierových podmienok pre psíkov a návštevníkov v Útulku šťastný psík

O príjemcovi príspevku

OZ Útulok šťastný písk - IČO 42110173 , Matejovce nad Hornádom 147, 05321 - Založený v roku 2010 . Hlavnou úlohou je záchrana opustených a týraných zviert. OZ Prevádzkuje už 13 rokov útulok pre psíkov. Útulok zabezpečuje pre zvieratá všetky potrebné úlohy ( veterinárna starostlivosť, socializácia zvierat a iné) Ďalšou úlohou je vzdelávanie v oblasti ochrany zvierat a šírenie osvety s touto problematikou.